PREDSTAVITEV  
 


ŠOLA SMO MI VSI: UČENCI IN UČITELJI, STARŠI IN USTANOVITELJI. BODIMO ODPRTI V SVET, IZKAZUJMO SE Z ZNANJEM, DELAVNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM.

PREMAGAJMO NESPOSOBNOST IN NEZNANJE Z VOLJO DO ŽIVLJENJA.Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Naslov: Dijaška ulica 12b
Kraj: 5220 Tolmin
   
Telefon: 05 380 12 00
Telefax: 05 380 12 18
   
Davčna številka: 27755975
Matična številka : 5272653
TRR: 01328-6030683919
   
e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 - 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružničnošolo Kamno.

S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

Na šoli je 515 učencev, od tega na centralni šoli 470 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 28 učencev, na podružnični šoli Kamno 17 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 37 učencev.

Ravnatelj: Vladimir Mavri tel. 05 / 3801 202
Pomočnik ravnatelja: Alenka Kragelj tel. 05 / 3801 201
  Judita Špolad tel. 05 / 3801 201
Poslovna sekretarka: Manca Janež tel. 05 / 3801 200
Računovodstvo: Ana Čujec tel. 05 / 3801 203
  Tanja Mugerli tel. 05 / 3801 203

Organi šole:
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Boris Velikonja, Borut Jermol, Vera Pagon), pet predstavnikov šole (Bogdana Švab - predsednica, Petra Vitez Costantini, Melita Drol, Mateja Ivančič Leban, Bojan Rejec) in trije predstavniki staršev (Dražen Vukušič, Leonida Humar, Ana Rijavec).

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.
 
     
SUBVENCIONIRANO KOSILO

Sprememba zakona


Objavil Alenka Kragelj / 17.01.2017


OLA V NARAVI, 9. RAZRED

Nov datum


Objavil Alenka Kragelj / 12.01.2017


PIUOPP: Novoletna prireditev

Skupaj smo priakali dedka Mraza


Objavil Judita polad / 04.01.2017


PIUOPP: Projekt novoletnih izdelkov

Ko se staknejo pridne roke...


Objavil Judita polad / 04.01.2017


PIUOPP: Koncert olskih pevskih zborov

Sodelovanje nam je v veliko veselje


Objavil Judita polad / 04.01.2017